CÔNG TRƯỜNG INOUE

CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE VIỆT NAM

  • Địa điểm: Xã Thanh Lâm , Huyện Mê Linh, Hà Nội
  • Phạm vi hoạt động:
    • Lắp đặt mới dây chuyền cán cao su
    • Bao gồm lắp đặt máy, lắp đặt cơ điện.
  • CÔNG TRƯỜNG INOUE
  • CÔNG TRƯỜNG INOUE
  • CÔNG TRƯỜNG INOUE