AIPHONE COMMUNICATION

Địa điểm: KCN VSIP II, Bình Dương

Chủ đầu tư: Cty TNHH Aiphone Việt Nam

Nhà thầu: Công ty Yurtec Việt Nam

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MSB    
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • AIPHONE