ALPHA INDUSTRIAL VN

Địa điểm: KCN Thăng Long, Hà Nội

Chủ đầu tư: Alpha Industries VN Co., Ltd

Nhà thầu: Kurihara Thang Long J.V

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối
* Cung cấp tủ chiếu sáng
* Cung cấp tủ điều khiển

Tình trạng: Hoàn thành

  • ALPHA INDUSTRIAL VN