Anova

Địa điểm: KCN VISIP, TX Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư: CTY Liên Doanh Anova

Nhà thầu: INVESCO Enterprice Co., Ltd

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MDB    
* Cung cấp tủ DBs

Thời gian: 2003

Tình trạng: Hoàn thành

  • ANOVA
  • ANOVA2