BDH VIETNAM LLC

Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh   

Chủ đầu tư : CTY TNHH BDH Việt Nam

Nhà thầu: CTY TNHH Kỹ Thuật & Thương mại Tamada

Phạm vi công việc: Cung cấp thang máng cáp

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • BDH VIETNAM LLC
  • BDH VIETNAM LLC2