CAM PLAS MOULD

Địa điểm: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Cty TNHH Cam Plas Mould VN

Nhà thầu: Yurtec Corporation

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ điều khiển

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • CAM PLAS MOULD

Dự án khác