CAMPUCHIA - MINEBEA DORMITORY

Địa điểm: PhromPenh - Cambodia

Chủ đầu tư: Minebea Cambodia Co., Ltd

Nhà thầu: Comin Lao Sole

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ chiếu sáng
* Cung cấp tủ phân phối

Tình trạng: Hoàn thành

 

 

 

 

 

  • 1

Dự án khác