Cargill Bình Định

Địa điểm: B1-6 Long Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định

Chủ đầu tư: CN Cargill Việt Nam tại Bình Định

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ ATS    
* Cung cấp tủ nguồn    
* Cung cấp ACB cho Genset1, Genset2

Năm: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • CARGILL BÌNH ĐỊNH2
  • CARGILL BÌNH ĐỊNH3