Cargill Việt Nam

Địa điểm: KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Cty TNHH Changshin Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp và lắp đặt tủ MCC    
* Cung cấp tủ điều khiển    
* Lắp đặt hệ thống chiếu sáng

Thời gian: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • CARGILL VIỆT NAM