Casumina

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Casumina VN

Nhà thầu: CTY cổ phần INS

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp Trunking và Phụ kiện
* Cung cấp tủ phân phối

Tình trạng: Hoàn thành

  • Casumina