Changshin

Địa điểm: Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Cty TNHH Changshin Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tù hòa đồng bộ    
* Cung cấp tủ phân phối

Thời gian: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • CHANGSHIN

Dự án khác