Cheng Loong Phase 2

Địa điểm: Bến Cát, Bình Dương  

Chủ đầu tư: Cty TNHH Cheng Loong Binh Dương

Nhà thầu: Cty TNHH Cheng Loong Binh Dương

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ trung thế 10.5kV

Năm: 2020

Tình trạng: Đang thực hiện

  • Cheng Loong Phase 2
  • Cheng Loong Phase 2