Đài Truyền Hình HTV

Địa điểm: 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Chủ đầu tư: Đài Truyền Hình TP.HCM
Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ ATS    
* Cung cấp tủ ACB 2500A    
* Cung cấp tủ phân phối
* Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện
Năm: 2010-2012-2013
Tình trạng: Hoàn thành

  • Đài Truyền Hình HTV
  • Đài Truyền Hình HTV 2

Dự án khác