Detmold Packaging Việt Nam

Địa điểm: Khu liên hợp CN - DV - Đô thị Bình Dương

Chủ đầu tư   : CTY TNHH Detmold Packaging Việt Nam

Nhà thầu: CTY TNHH Xây Dựng RCB

Phạm vi công việc:
* Cung cấp máng và thang cáp

Năm: 2019

Tình trạng: Hoàn thành

  • Detmold Packaging Việt Nam