DONA SHOES (DS3)

Địa điểm : KCN Xuân Lộc - Đồng Nai

Chủ đầu tư

CTY TNHH Giày Dona Standard Việt Nam
Nhà thầu

CTY TNHH Xây Lắp Công Trình Vạn Thành Công

  Phuc Khang Hung Technology JSC
Phạm vi công việc:
  * Cung cấp các tủ phân phối DBs
  * Cung cấp thang máng cáp
  * Cung cấp vỏ tủ điện
Năm : 2019
Tình trạng : Hoàn thành
  • DONA SHOES (DS3)

Dự án khác