DONA SHOES (DS5)

Địa điểm: KCN Xuân Lộc, Đồng Nai  

Chủ đầu tư: DONA SHOES (DS5)

Nhà thầu: CTY TNHH Kỹ Thuật Đông Thạnh

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ tụ bù

Năm: 2020

Tình trạng: Đang thực hiện

  • DONA SHOES (DS5)

Dự án khác