ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI FACTORY

Địa điểm: KCN Sông Mây, Tỉnh Đồng nai

Chủ đầu tư: CTY TNHH Đông Phương Đồng nai

Nhà thầu: Công ty Hoàng Nhi

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Năm:

Tình trạng: Hoàn Thành

  • ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI FACTORY

Dự án khác