E.S.I - CAMPUCHIA

Địa điểm: Phnompenh - Campuchia

Chủ đầu tư: Eastern Steel Industry Corporation

Nhà thầu: Fuji Furukawa (Cambodia)

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ chiếu sáng
* Cung cấp tủ MDB

Năm: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • 902

Dự án khác