FORD

Địa điểm: Phnompenh - Cambodia

Chủ đầu tư: Ford Showroom

Nhà thầu: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MDB    
* Cung cấp tủ DBs    
* Cung cấp máng cáp và phụ kiện

Năm: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • FORD

Dự án khác