Foster - Myanmar

Địa điểm: Thilawa, Yangon, Myanmar

Chủ đầu tư: Foster Electric Company

Nhà thầu: HTG Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MCC
* Cung cấp tủ DB

 Năm: 2015

Tình trạng: Hoàn thành

  • Foster - Myanmar

Dự án khác