HLB

Địa điểm: PhnomPenh - Cambodia

Nhà thầu: FUJI FURUKAWA E&C (CAMBODIA)

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ tụ bù

Thời gian: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • HLB

Dự án khác