Honda Việt Nam

Địa điểm: Phúc Thắng, H.Mê Linh, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: HONDA Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ tụ bù    
* Cung cấp tủ KWH

Thời gian: 2010

Tình trạng: Hoàn thành

  • HONDA VIỆT NAM

Dự án khác