INOAC Việt Nam

Địa điểm: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Chủ đầu tư: Cty TNHH Inoac Việt Nam

Nhà thầu: CTY Kurihara Việt Nam

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ hòa đồng bộ

Thời gian: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • INOAC VIỆT NAM