Inoue Rubber

Địa điểm: Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

Chủ đầu tư: Cty TNHH Cao Su Inoue VN

Nhà thầu: CTY TNHH NGE (Việt Nam)

Phạm vi công việc:    
* Lắp đặt điện công trường    
* Cung cấp tủ MCC    
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp tủ ATS    
* Cung cấp trunking, thang cáp

Thời gian: 2008-2010

Tình trạng: Hoàn thành

  • Inoue Rubber

Dự án khác