JSHP COIL CENTER

Địa điểm: Visip Hải Phòng, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Cty TNHH Thép JFE SHOJI Hải Phòng

Nhà thầu: H.T.G Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối DP    
* Cung cấp tủ phân phối chính MSB    
* Cung cấp tủ chiếu sáng LP

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • JSHP COIL CENTER