Katzden Architec VN

Địa điểm: Bến cát, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Katzden Architec VN

Nhà thầu: CTY Cp Kỹ Nghệ Việt

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MSB    
* Cung cấp tủ MCC    
* Cung cấp tủ LDB
* Cung cấp tủ PDB

Năm:

Tình trạng: Hoàn thành

  • KATZDEN ARCHITEC VN