Kawasaki Heat Metal

Địa điểm: Bến cát, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Kawasaki Heat Metal VN

Nhà thầu: Yurtec VN

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối

Năm:

Tình trạng: Hoàn thành

  • Kawasaki Heat Metal