Lào - Khách Sạn IBIS

Địa điểm: Vientiane, Lào

Chủ đầu tư: IBIS HOTEL

Nhà thầu: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối

Thời gian: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • IBIS HOTEL

Dự án khác