Mango Việt Nam

Địa điểm: KCN Tân Trường,  Tp Hài Dương

Chủ đầu tư: Mango VN

Nhà thầu: CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối
* Cung cấp hộp nối đất

Năm: 2019

Tình trạng: Hoàn thành

  • Mango Việt Nam