Master Steel

Địa điểm: Kigali, Rwanda
Chủ đầu tư: Cty Thép Master
Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MSB    
* Cung cấp lắp đặt tủ MCC
Năm  : 2014
Tình trạng  : Hoàn thành

  • Master Steel

Dự án khác