MAZDA - CAMPUCHIA

Địa điểm: PhnomPenh - Cambodia

Chủ đầu tư: MAZDA - PhnomPenh

Nhà thầu: HEK Construction Co., Ltd

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MDB    
* Cung cấp tủ DB    
* Cung cấp tủ ATS

Năm: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • MAZDA - CAMPUCHIA

Dự án khác