MINATO SEIKO VIET NAM

Địa điểm: Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư   : Cty TNHH Minato Seiko Việt Nam  

Nhà thầu: Cty CP Kỹ Thuật & Thương Mại H.T.G

Phạm vi công việc:
* Cung cấp các tủ phân phối MSB, DP, DB    
* Cung cấp điều khiển động cơ MCC

Năm: 2019

Tình trạng: Hoàn thành

  • MINATO SEIKO VIET NAM