MYANMAR - ACECOOK

Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar

Chủ đầu tư: Acecook Myanmar

Nhà thầu: Hosoda Internation Co., Ltd

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ trung thế 33kV
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng    
* Cung cấp Kios House

Năm: 2016

Tình trạng: Hoàn thành

  • MYANMAR - ACECOOK
  • MYANMAR - ACECOOK
  • MYANMAR - ACECOOK

Dự án khác