NBC - CAMPUCHIA

Địa điểm: Phnom Penh - Campuchia

Chủ đầu tư: NBC - CAMBODIA

Nhà thầu: Comin Khmere    
                : CEMP Engineering

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MCC    
* Cung cấp tủ LV-MSB    
* Cung cấp tủ DBs    
* Cung cấp tủ CP

Năm: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • NBC - CAMPUCHIA

Dự án khác