NEW VIET NAM FACTORY

Địa điểm: KCN Amata - Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư   : Cty TNHH NEW VIỆT NAM  

Nhà thầu: Fuji Furukawa E&C (Viet Nam)

Phạm vi công việc:
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp tủ điện phân phối xoay chiều AC

Năm: 2019 - 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • NEW VIET NAM FACTORY

Dự án khác