Ngân Hàng Mê Kông - Campuchia

Địa điểm: Phnompenh - Cambodia

Chủ đầu tư: Cambodia MeKong Bank Public Limited

Nhà thầu: T.E.A.M

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MDB
* Cung cấp tủ phân phối

Tình trạng: Hoàn thành

  • Ngân Hàng Mê Kông

Dự án khác