Nhà Hàng Bách Việt

Địa điểm: 123 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM

Chủ đầu tư: Nhà hàng Bách Việt

Nhà thầu: CTY TNHH Kỹ Thuật Việt

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MSB    
* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian: 2009

Tình trạng: Hoàn thành

  • bachviet