Nhà Máy Noodle - Campuchia

Địa điểm: Phnom Penh, Campuchia

Nhà thầu: One More Co., Ltd

Phạm vi công việc:
* Cung cấp thang máng cáp

Năm: 2016

Tình trạng: Hoàn thành

Dự án khác