Nichirin Việt Nam

Địa điểm: KCN Quảng Châu, Bắc Giang

Chủ đầu tư: Cty TNHH Nichirin Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Thời gian: 2009 & 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • NICHIRIN VIỆT NAM

Dự án khác