OLYMPIC - CAMPUCHIA

Địa điểm: Phnompenh - Cambodia
Chủ đầu tư: Olympic - Cambodia
Nhà thầu: Lotus Engineering


Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MDB    
* Cung cấp tủ phân phối
 

Tình trạng: Hoàn thành

  • OLYMPIC - CAMPUCHIA

Dự án khác