Paragon

Địa điểm: Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Paragon

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G    
               : CTY TNHH Kỹ Thuật P&M

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ CP    
* Cung cấp tủ phân phối

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • PARAGON

Dự án khác