Radial Factory

Địa điểm: KCN Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Cao Su Đà Nẵng

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MCC    
* Cung cấp tủ tụ bù 300Kvar    
* Cung cấp tủ ATS

Tình trạng    : Hoàn thành

  • Radial Factory