Rohto-Mentholatum - Mở Rộng

Địa điểm: KCN VSIP1, Bình Dương

Chủ đầu tư: Rohto-Mentholatum Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP Thương Mại & Kỹ Thuật HTG

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối
* Cung cấp tủ điều khiển
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Năm: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • Rohto