Sacom Chíp Sáng

Địa điểm: Quận 9, HCMC

Chủ đầu tư: Sacom Chíp Sáng

Nhà thầu: The Minh Co., Ltd

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MSB
* Cung cấp tủ DP
* Cung cấp tủ UPS
* Cung cấp Khay cáp
* Cung cấp Thang cáp

Năm: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • ttt

Dự án khác