SÂN BAY SIEM REAP

Địa điểm: Sân bay Siem Reap, Campuchia  

Nhà thầu: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp máng cáp và phụ kiện

Năm: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • SÂN BAY SIEM REAP

Dự án khác