SANKO MOLD

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Sanko Mold Co., Ltd

Nhà thầu: H.T.G Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MDB
* Cung cấp Khay cáp
* Cung cấp Máng cáp

 Năm: 2018

Tình trạng: Hoàn thành

  • SANKO MOLD