Sews Components Factory Phase 2

Địa điểm: KCN Thăng Long II, Hưng Yên, Hải Dương  

Chủ đầu tư: SEWS

Nhà thầu: CTY cổ phần kỹ thuật và thương mại HTG

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối chính

Năm: 2017

Tình trạng: Hoàn thành

  • Sews Components Factory Phase 2

Dự án khác