SHINSHO CORPORATION

Địa điểm: Kobe, Nhật Bản

Nhà thầu: Shinsho Corporation

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ điều khiển hệ thống thủy lực
* Cung cấp tủ vận hành

Năm: 2009

Tình trạng: Hoàn thành

  • SHINSHO CORPORATION
  • SHINSHO CORPORATION

Dự án khác