SML VSIP II IP

Địa điểm: KCN VSIP II, Bình Dương  

Chủ đầu tư: Cty TNHH SML Việt Nam

Nhà thầu: CTY TNHH Huy Tân

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp thang máng cáp

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • SML VSIP II IP