SUMI VN

Địa điểm: Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: Sumi Wiring Systems Co., Ltd

Nhà thầu: H.T.G Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Tình trạng: Hoàn thành

  • SUMI VN

Dự án khác